Ispis
PDF

Kviz br.2

Autor Centar Fortis on .

PITANJE: NAVEDI SVA DJELA KOJA JE KOMPONOVAO WOLFGANG AMADEUS MOZART ?

ODGOVOR:

Simfonija br. 1 u Es-duru, K. 16 Simfonija br. 2 u B-duru, K. 17 (sporno) Simfonija br. 3 u Es-duru, K. 18 (sporno, autor vjerojatno Abel) Simfonija br. 4 u D-duru, K. 19 Simfonija br. 5 u B-duru, K. 22 Simfonija br. 6 u F-duru, K. 43 Simfonija br. 7 u D-duru, K. 45 Simfonija br. 8 u D-duru, K. 48 Simfonija br. 9 u C-duru, K. 73 Simfonija br. 10 u G-duru, K. 74 Simfonija br. 11 u D-duru, K. 84 Simfonija br. 12 u G-duru, K. 110 Simfonija br. 13 u F-duru, K. 112 Simfonija br. 14 u A-duru, K. 114 (1771.) Simfonija br. 15 u G-duru, K. 124 (1772.) Simfonija br. 16 u C-duru, K. 128 (1772.) Simfonija br. 17 u G-duru, K. 129 (1772.) Simfonija br. 18 u F-duru, K. 130 (1772.) Simfonija br. 19 u Es-duru, K. 132 (1772.) Simfonija br. 20 u D-duru, K. 133 (1772.) Simfonija br. 21 u A-duru, K. 134 (1772.) Simfonija br. 22 u C-duru, K. 162 (1773.) Simfonija br. 23 u D-duru, K. 181 (1773.) Simfonija br. 24 u B-duru, K. 182 (1773.) Simfonija br. 25 u g-molu, K. 183 (173d B) (1773.) Simfonija br. 26 u Es-duru, K. 184 (1773.) Simfonija br. 27 u G-duru, K. 199 (1773.) Simfonija br. 28 u C-duru, K. 200 (1774.) Simfonija br. 29 u A-duru, K. 201 (1774.) Simfonija br. 30 u D-duru, K. 202 (1774.) Simfonija br. 31 "Pariška" u D-duru, K. 297 (K. 300a) (1778.) Simfonija br. 32 "Uvertira u talijanskom stilu" u G-duru, K. 318 (1779.) Simfonija br. 33 u B-duru, K. 319 (1779.) Simfonija br. 34 u C-duru, K. 338 (1780.) Simfonija br. 35 "Haffner" u D-duru, K. 385 (1782.) Simfonija br. 36 "Linzer" u C-duru, K. 425 (1783.) Simfonija br. 37 u G-duru, K. 444 (1783.) Godinama je ovo djelo bilo kategorizirano kao Mozartova simfonija, no kasnije istraživanje potvrdilo je da ju je u stvari skladao Michael Haydn - Mozart je samo skladao polagani uvod. Simfonija br. 38 "Praška" u D-duru, K. 504 (1786.) Koncert za klavir i orkestar br. 1 u F-duru, K. 37 Koncert za klavir i orkestar br. 2 u B-duru, K. 39 Koncert za klavir i orkestar br. 3 u D-duru, K. 40 Koncert za klavir i orkestar br. 4 u G-duru, K. 41 Koncert za klavir i orkestar br. 5 u D-duru, K. 175 Koncert za klavir i orkestar br. 6 u B-duru, K. 238 Koncert za klavir i orkestar br. 7 u F-duru za tri klavira, K. 242 Koncert za klavir i orkestar br. 8 "Lützow" u C-duru, K. 246 Koncert za klavir i orkestar br. 9 "Jeunehomme" u Es-duru, K. 271 Koncert za klavir i orkestar br. 10 u Es-duru za dva klavira, K. 365 Koncert za klavir i orkestar br. 11 u F-duru, K. 413/387a Koncert za klavir i orkestar br. 12 u A-duru, K. 414/385p Koncert za klavir i orkestar br. 13 u C-duru, K. 415/387b Koncert za klavir i orkestar br. 14 u Es-duru, K. 449 Koncert za klavir i orkestar br. 15 u B-duru, K. 450 Koncert za klavir i orkestar br. 16 u D-duru, K. 451 Koncert za klavir i orkestar br. 17 u G-duru, K. 453 Koncert za klavir i orkestar br. 18 u B-duru, K. 456 Koncert za klavir i orkestar br. 19 u F-duru, K. 459 Koncert za klavir i orkestar br. 20 u d-molu, K. 466 Koncert za klavir i orkestar br. 21 u C-duru, K. 467 Koncert za klavir i orkestar br. 22 u Es-duru, K. 482 Koncert za klavir i orkestar br. 23 u A-duru, K. 488 Koncert za klavir i orkestar br. 24 u c-molu, K. 491 Koncert za klavir i orkestar br. 25 u C-duru, K. 503 Koncert za klavir i orkestar br. 26 "Krunidbeni" u D-duru, K. 537 Koncert za klavir i orkestar br. 27 u B-duru, K. 595 Koncert za violinu i orkestar br. 1 u B-duru, K. 207 (1775.) Koncert za violinu i orkestar br. 2 u D-duru, K. 211 (1775.) Koncert za violinu i orkestar br. 3 u G-duru, K. 216 (1775.) Koncert za violinu i orkestar br. 4 u D-duru, K. 218 (1775.) Koncert za violinu i orkestar br. 5 u A-duru, K. 219 (1775.) Koncert za violinu i orkestar u Es-duru, K. 268 (1780.) (autorstvo sporno) Koncert za rog i orkestar br. 1 u D-duru, K. 412 (1791.) Koncert za rog i orkestar br. 2 u Es-duru, K. 417 (1783.) Koncert za rog i orkestar br. 3 u Es-duru, K. 447 (c. 1784.-1787.) Koncert za rog i orkestar br. 4 u Es-duru, K. 495 (1786.) Koncert za fagot i orkestar u B-duru, K. 191 (1774.) Koncert za harfu, flautu i orkestar, K. 299 (1778.) Koncert za obou i orkestar u C-duru, K. 314 (ovaj koncert postao je poznat kao drugi koncert za flautu, no gotovo je sigurno koncert za obou) Koncert za klarinet i orkestar u A-duru, K. 622 (1791.) Koncert za flautu i orkestar br. 1 u G-duru, K. 313 (1778.) Koncert za flautu i orkestar br. 2 u D-duru, K. 314 (1778.) (Aranžman gore navedenog Koncerta za obou). Andante za flautu i orkestar u C-duru, K. 315 (1778.) Koncert za trubu i orkestar, K47a (izgubljen) Simfonija concertante za violinu, violu i orkestar K. 364 u Es-duru (1779.) Simfonija concertante za obou, klarinet, rog i fagot u Es-duru, K. 297b, Anh.9 i kasnije Anh. C 14.01 (1778.) Sonata za klavir br. 1 u C-duru, K. 279 (Munich, Summer 1774.) Sonata za klavir br. 2 u F-duru, K. 280 (Munich, Summer 1774.) Sonata za klavir br. 3 u B-duru, K. 281 (Munich, Summer 1774.) Sonata za klavir br. 4 u Es-duru, K. 282 (Munich, Summer 1774.) Sonata za klavir br. 5 u G-duru, K. 283 (Munich, Summer 1774.) Sonata za klavir br. 6 u D-duru, K. 284 (Munich, Feb-Mar 1775.) Sonata za klavir br. 7 u C-duru, K. 309 (Mannheim, Nov. 8 1777.) Sonata za klavir br. 8 u a-molu, K. 310 (Paris, Summer 1778.) Sonata za klavir br. 9 u D-duru, K. 311 (Mannheim, Nov 1777.) Sonata za klavir br. 10 u C-duru, K. 330 (Summer 1778.) Sonata za klavir br. 11 "Turska" u A-duru, K. 331 (Summer 1778.) Sonata za klavir br. 12 u F-duru, K. 332 (Summer 1778.) Sonata za klavir br. 13 u B-duru, K. 333 (Summer 1778.) Sonata za klavir br. 14 u c-molu, K. 457 (Vienna, Oct. 14, 1784.) Sonata za klavir br. 15 u F-duru, K. 533/494 (Vienna, Jan. 3, 1788.) Sonata za klavir br. 16 u C-duru, K. 545 (tzv facile ili semplice, tj. lagana ili jednostavna sonata; Vienna, Jun. 26, 1788.) Sonata za klavir br. 17 u B-duru, K. 570 (Vienna, February, 1789.) Sonata za klavir br. 18 u D-duru K. 576 (Vienna, srpanj 1789.) Nannerlina glazbena knjiga Andante u C-duru, K. 1a Allegro u C-duru, K. 1b Allegro u F-duru, K. 1c Menuet u F-duru, K. 1d Menuet u G-duru, K. 1e Menuet u C-duru, K. 1f Menuet u F-duru, K. 2 Allegro u B-duru, K. 3 Menuet u F-duru, K. 4 Menuet u F-duru, K. 5 Allegro u C-duru, K. 5a Andante u B-duru, K. 5b Fantazija br. 1 s fugom u C-duru, K. 394 (Beč, 1782.) Fantazija br. 2 u c-molu, K. 396 (Beč, 1782.) Fantazija br. 3 u d-molu, K. 397 (Beč, 1782.) Fantazija br. 4 u c-molu, K. 475 (Beč, svibanj, 1785.) Rondo No. 1 u D-duru, K. 485 (Beč, 1786.) Rondo No. 2 u F-duru, K. 494 (finale za gore navedenu skladbu K.533, prvotno samostalno objavljenu) Rondo No. 3 u a-molu, K. 511 Adagio za glasovir u h-molu, K. 540 (Beč, 1788.) Allegro i Rondo za glasovir u F-duru, K. 547a (Beč, ljeto 1788.) (prilagođeno iz K. 547 i K. 545). 8 varijacija u G-duru, na nizozemsku pjesmu "Laat ons Juichen, Batavieren!" autora Christiana Ernsta Grafa, K. 24 7 varijacija u D-duru, na nizozemsku pjesmu "Willem van Nassau"", K. 25 6 varijacija u F-duru, K. 54 (Anh 138a) 12 varijacija u C-duru na Menuet autora Johanna Christiana Fischera, K. 179 6 varijacija u G-duru na "Mio caro Adone" iz opere "La fiera di Venezia" Antonija Salierija, K. 180 9 varijacija u C-duru na ariju "Lison dormait" iz opere "Julie" Nicolasa Dezedea, K 264 ("Lison dormait") 12 varijacija u C-duru na francusku pjesmu "Ah, vous virai-je, Maman", K. 265 8 varijacija u F-duru zbor "Dieu d´amour" iz opere "Les mariages samnites", autor ire-Ernest-Modeste Gretry, K. 352 12 varijacija u Es-duru na francusku pjesmu "La belle Françoise", K. 353 12 varijacija u Es-duru na romansu "Je suis Lindor" iz igrokaza "Seviljski brijač" Pierrea Beaumarchaisa, autor glazbe Antoine-Laurent Baudron, K. 354 6 varijacija u F-duru na ariju "Salve tu, Domine" iz opere "I filosofi immaginarii" autora Giovannija Paisiella, K 398 10 varijacija u G-duru na ariju "Unser dummer Pöbel meint" iz opere "La rencontre imprévue" Christopha Willibalda Glucka, K 455 8 varijacija u A-duru na "Come un'agnello" iz opere "Fra i due litiganti il terzo gode" Giuseppea Sartija, K 460 12 varijacija na Allegretto u H-duru, K 500 9 varijacija u D-duru na Menuet Jean-Pierrea Duporta, K 573 8 varijacija u F-duru na pjesmu "Ein Weib ist das herrlichste Ding" iz glazbenog igrokaza "Der dumme Gartner" Benedikta Schacka, K 613 Sonata za klavijaturu četveroručno u C-duru, K. 19d (London, svibanj 1765.) Sonata za klavijaturu četveroručno u D-duru, K. 381 / 123a Sonata za klavijaturu četveroručno u B-duru, K. 358 / 186c Sonata za klavijaturu četveroručno u F-duru, K. 497 Sonata za klavijaturu četveroručno u C-duru, K. 521 Sonata za klavijaturu četveroručno u G-duru, K. 357 (incompleted) Sonata za dva klavira u D-duru, K. 448 / 375a Fuga za dva klavira u c-molu, K. 426 Mozart je također skladao 16 dovršenih sonata, te nekoliko fragmenata i dva kompleta varijacija za glasovir i violinu gdje, uglavnom u zrelijim godinama, glasovir ne služi samo kao pratnja drugom instrumentu, nego i s njim ostvaruje dijalog. Sonate za violinu - skladane za djetinjstva (1763.-1766.) [uredi] Sonata za violinu br. 1 u C-duru, K. 6 Sonata za violinu br. 2 u D-duru, K. 7 Sonata za violinu br. 3 u B-duru, K. 8 Sonata za violinu br. 4 u G-duru, K. 9 Sonata za violinu br. 5 u B-duru, K. 10 Sonata za violinu br. 6 u G-duru, K. 11 Sonata za violinu br. 7 u A-duru, K. 12 Sonata za violinu br. 8 u F-duru, K. 13 Sonata za violinu br. 9 u C-duru, K. 14 Sonata za violinu br. 10 u B-duru, K. 15 Sonata za violinu br. 11 u Es-duru, K. 26 Sonata za violinu br. 12 u G-duru, K. 27 Sonata za violinu br. 13 u C-duru, K. 28 Sonata za violinu br. 14 u D-duru, K. 29 Sonata za violinu br. 15 u F-duru, K. 30 Sonata za violinu br. 16 u B-duru, K. 31 Sonata za violinu br. 17 u C-duru, K. 296 Sonata za violinu br. 18 u G-duru, K. 301 Sonata za violinu br. 19 u Es-duru, K. 302 Sonata za violinu br. 20 u C-duru, K. 303 Sonata za violinu br. 21 u e-molu, K. 304 Sonata za violinu br. 22 u A-duru, K. 305 Sonata za violinu br. 23 u D-duru, K. 306 Sonata za violinu br. 24 u F-duru, K. 376 Sonata za violinu br. 25 u F-duru, K. 377 Sonata za violinu br. 26 u B-duru, K. 378 Dua i trija za gudače [uredi] Duo za violinu i violu u G-duru, K. 423 Duo za violinu i violu u B-duru, K. 424 Trio za violinu, violu i violončelo u Es-duru, K. 563 (1788.) Trio za dvije violine i violončelo u B-duru, K. 266 Preludiji i fuge za violinu, violu i violončelo, K. 404a Sonata za violinu br. 27 u G-duru, K. 379 Sonata za violinu br. 28 u Es-duru, K. 380 Sonata za violinu br. 29 u A-duru, K. 402 (completed by M. Stadler) Sonata za violinu br. 32 u B-duru, K. 454 Sonata za violinu br. 33 u Es-duru, K. 481 Sonata za violinu br. 35 u A-duru, K. 526 Sonata za violinu br. 36 u F-duru, K. 547 Gudački kvartet br. 1 u G-duru, K. 80/73f (1770.) Gudački kvartet br. 2 u D-duru, K. 155/134a (1772.) Gudački kvartet br. 3 u G-duru, K. 156/134b (1772.) Gudački kvartet br. 4 u C-duru, K. 157 (1772.-3) Gudački kvartet br. 5 u F-duru, K. 158 (1772.-3) Gudački kvartet br. 6 u B-duru, K. 159 (1773.) Gudački kvartet br. 7 u Es-duru, K. 160/159a (1773.) Gudački kvartet br. 8 u F-duru, K. 168 (1773.) Gudački kvartet br. 9 u A-duru, K. 169 (1773.) Gudački kvartet br. 10 u C-duru, K. 170 (1773.) Gudački kvartet br. 11 u Es-duru, K. 171 (1773.) Gudački kvartet br. 12 u B-duru, K. 172 (1773.) Gudački kvartet br. 13 u d-molu, K. 173 (1773.) Gudački kvartet br. 14 u G-duru, ("Proljeće") K. 387 (1782.) Gudački kvartet br. 15 u d-molu, K. 421/417b (1783.) Gudački kvartet br. 16 u Es-duru, K. 428/421b (1783.) Gudački kvartet br. 17 u B-duru ("Lov"), K. 458 (1784.) Gudački kvartet br. 18 u A-duru, K. 464 (1785.) Gudački kvartet br. 19 u C-duru ("Disonanca"), K. 465 (1785.) Gudački kvartet br. 21 u D-duru, K. 575 (1789.) Gudački kvartet br. 22 u B-duru, K. 589 (1790.) Gudački kvartet br. 23 u F-duru, K. 590 (1790.) Gudački kvintet u B-duru, K. 174 Gudački kvintet u C-duru, K. 515 Gudački kvintet u g-molu, K. 516 Gudački kvintet u c-molu, K. 406 (516b) Gudački kvintet u D-duru, K. 593 Gudački kvintet u Es-duru, K. 614 Trio za klavir u B-duru, K. 254 Trio za klavir u G-duru, K. 496 Trio za klavir u B-duru, K. 502 Trio za klavir u E-duru, K. 542 Trio za klavir u C-duru, K. 548 Trio za klavir u G-duru, K. 564 Kvarteti za flautu (flauta, violina, viola, violončelo) K. 285, 285a, 285b, 298 (1777.–1778.) Kvartet za obou u F-duru, K. 370 Kvintet za rog u Es-duru, K. 407 Kvintet za klavir i puhače (oboa, klarinet, rog, fagot) K. 452 (1784.) Kvartet za glasovir br. 1 u g-molu K. 478 (1785.) 12 dueta - za dva baset-roga, K. 487 Kvartet za glasovir br. 2 u Es-duru K. 493 (1786.) Trio za klarinet, violu i klavir u Es-duru, K. 498 "Kegelstatt" (1786.) Kvintet za klarinet u A-duru, K. 581 (1789.) Kvarteti za flautu (flauta, violina, viola, violončelo) K. 285, 285a, 285b, 298 (1777.–1778.) Kvartet za obou u F-duru, K. 370 Kvintet za rog u Es-duru, K. 407 Kvintet za klavir i puhače (oboa, klarinet, rog, fagot) K. 452 (1784.) Kvartet za glasovir br. 1 u g-molu K. 478 (1785.) 12 dueta - za dva baset-roga, K. 487 Kvartet za glasovir br. 2 u Es-duru K. 493 (1786.) Trio za klarinet, violu i klavir u Es-duru, K. 498 "Kegelstatt" (1786.) Kvintet za klarinet u A-duru, K. 581 (1789.) Serenada br. 1 u D-duru, K. 100 Serenada br. 3 ("Antretter") u D-duru, K. 185 Serenada br. 4 ("Colleredo") u D-duru, K. 203 Serenada br. 5 u D-duru, K. 204 Serenada br. 6 ("Serenata Notturna") u D-duru, K. 239 Serenada br. 7 ("Haffner") u D-duru, K. 250 Serenada br. 9 ("Poštanski rog") u D-duru, K. 320 Serenada br. 10 za puhače (Serenada za trinaest drvenih puhačkih instrumenata ili "Gran Partita") u B-duru, K. 361 Serenada br. 11 za puhače u Es-duru, K. 375 Serenada br. 12 za puhače u c-molu, K. 388 Serenada br. 13, "Mala noćna muzika" za gudački kvartet i bas u G-duru, K. 525 Galimathias Musicum (Quodlibet), K. 32 (1766.) Kasacija u G-duru, K. 63 (1769.) Kasacija u B-duru, K. 99 (1769.) Divertimento u Es-duru, K. 113 (1771.) Divertimento u D-duru, K. 131 (1772.) Divertimenti, K. 136-138 (1772.) Divertimento u D-duru, K. 205 (1773.) Divertimento u F-duru - "Lodron", K. 247 (1776.) Divertimento u D-duru, K. 251 (1776.) Nokturno u D-duru za četiri orkestra, K. 286 (1776.-77) (orkestar označava grupu od dvije violine, viole, kontrabasa i dva roga Divertimento u B-duru "Lodron", K. 287 (1777.) Divertimento u D-duru, K. 334 (1779.-80) 6 menueta, K. 61h 7 menueta, K. 65a 4 kontradance, K. 101/250a 20 menueta, K. 103 6 menueta, K. 104/61e 6 menueta, K. 105/61f Menuet u Es-duru, K. 122 Kontradanca u B-duru, K. 123 6 menueta, K. 164 16 menueta, K. 176 4 kontradance, K. 267/271c Gavota, K. 300 3 menueta, K. 363 5 menueta, K. 461 6 kontradance, K. 462/448b 2 kvadrilje, K. 463/448c 6 njemačka plesa, K. 509 Kontradanca, "Das Donnerwetter", K. 534 Kontradanca, "La Bataille", K. 535 6 njemačkih plesova, K. 536 6 njemačkih plesova, K. 567 12 menueta, K. 568 6 njemačkih plesova, K. 571 12 menueta, K. 585 12 njemačkih plesova, K. 586 Kontradanca, "Der Sieg vom Helden Koburg", K. 587 6 menueta, K. 599 6 njemačkih plesova, K. 600 4 menueta, K. 601 4 njemačkih plesova, K. 602 2 kontradance, K. 603 2 menueta, K. 604 3 njemačkih plesova, K. 605 6 njemačkih plesova, K. 606 5 njemačkih plesova, K. 609 Kontradanca, K. 610 Misa br. 1 ("Missa brevis") u G-duru, K. 49 Misa br. 2 ("Missa brevis") u d-molu, K. 65 Misa br. 3 u C-duru (Dominicusmesse), K. 66 Misa br. 4 ("Missa solemnis") u c-molu, K. 139 Misa br. 5 ("Missa brevis") u G-duru, K. 140 Misa br. 6 ("Missa brevis") u F-duru, K. 192 Misa br. 7 u C-duru (Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis, Misa u čast Presvetog Trojstva), K. 167 Misa br. 8 ("Missa brevis") u D-duru, K. 194 Misa br. 9 ("Missa brevis") u C-duru (Spatzenmesse), K. 220 Misa br. 10 ("Missa brevis") u C-duru ("Credo" Mass), K. 257 Misa br. 11 u C-duru (Spaurmesse ili Piccolomissa), K. 258 Misa br. 12 ("Missa brevis") u C-duru ("Misa za solo orgulje"), K. 259 Misa br. 13 ("Missa longa") u C-duru, K. 262 Misa br. 14 ("Missa brevis") u B-duru, K. 275 Misa br. 15 u C-duru ("Krunidbena misa"), K. 317 Misa br. 16 ("Missa solemnis") u C-duru (Missa aulica), K. 337 Misa br. 17 u c-molu ("Velika misa"), K. 427 Misa Requiem u d-molu, K. 626 (nakon Mozartove smrti dovršio Franz Xaver Süssmayr) Regina Coeli za sopran, zbor i orkestar, K. 108 Regina Coeli za sopran, zbor i orkestar, K. 127 Te Deum, K. 141 Exsultate, jubilate, K. 165 Regina Coeli za soliste, zbor i orkestar, K. 276 Vesperae solennes de confessore, K. 339 (1780.) Kyrie u d-molu, K. 341 Ave verum corpus, K. 618 Crkvena sonata br. 1 u Es-duru, K. 41h (1772.) Crkvena sonata br. 2 u B-duru, K. 68 (1772.) Crkvena sonata br. 3 u D-duru, K. 69 (1772.) Crkvena sonata br. 4 u D-duru, K. 144 (1772.) Crkvena sonata br. 5 u F-duru, K. 145 (1772.) Crkvena sonata br. 6 u B-duru, K. 212 (1775.) Crkvena sonata br. 7 u F-duru, K. 241a (1776.) Crkvena sonata br. 8 u A-duru, K. 241b (1776.) Crkvena sonata br. 9 u G-duru, K. 241 (1776.) Crkvena sonata br. 10 u F-duru, K. 244 (1776.) Crkvena sonata br. 11 u D-duru, K. 245 (1776.) Crkvena sonata br. 12 u C-duru, K. 263 (1776.) Crkvena sonata br. 13 u G-duru, K. 274 (1777.) Crkvena sonata br. 14 u C-duru, K. 278 (1777.) Crkvena sonata br. 15 u C-duru, K. 328 (1779.) Crkvena sonata br. 16 u C-duru, K. 329 (1779.) Crkvena sonata br. 17 u C-duru, K. 336 (1780.) Fuga u Es-duru, K. 153 (375f) Fuga u g-molu, K. 154 (385k) Uvertira u C-duru, K. 399 (385i) Fuga u g-molu, K. 401 (375e) Adagio u C-duru, K. 536 (617a) Mali gigue, K. 574 Adagio i Allegro u f-molu za mehaničke orgulje, K. 594 (1790.) Fantazija u f-molu za male mehaničke orgulje, K. 608 (1791.) Andante u f-molu za male mehaničke orgulje, K. 616 (1791.) Divertimento za dva roga i gudače, Glazbena pošalica, (Ein Musikalischer Spaß,) K. 522. Die Schuldigkeit des ersten Gebotes, sakralna drama, K. 35 (1767.) Apolon i Hijacint, Apollo et Hyacinthus, K. 38 (1767.) 1767. godine Mozart je skladao svoju prvu operu, ako se tako može nazvati glazbena drama Apolon i Hijacint. Bastien und Bastienne, K. 50=46b (1768.) Uz poštovanje prvom pokušaju, Bastien i Bastienne stvara sasvim drukčiji rezultat. Već tada je u stanju dominirati tekstom, a njegova glazba izdiše postoralnu radost i spontanu fascinaciju. La finta semplice, K. 51 (1768.) La finta semplice može se smatrati Mozartovim prvim, samo djelomice ostvarenim, pristupom žanru Opere buffa. Mitridate, re di Ponto, K. 87 (1770.) Nakon toga sklada prve talijanske opere, po narudžbama primljenima iz Milana i Salzburga: Mitridat, kralj Ponta (Mitridate, re di Ponto), Ascanio u Albi (Ascanio in Alba), Scipionov san (Il sogno di Scipione), i Lucio Silla. U svim ovim radovima Mozart još pokazuje blagu nespretnost u tradicionalnom okviru žanra opere serie. Libreti su često dramatski slabi i teško vjerojatni. No bez obzira na to, u njima se mogu naći nesumnjivo mozartovski znaci, iako težine, supstance i perfekcije forme prisutnih kod zrelijeg Mozarta još uvijek nedostaju. Ascanio u Albi (Ascanio in Alba), K. 111 (1771.) Oslobođena Betulija (Betulia Liberata), oratorij, K. 118=74c (1771.) Prema biblijskoj Knjizi o Juditi. Scipionov san, (Il sogno di Scipione), K. 126 (1772.) Lucio Silla, K. 135 (1772.) Thamos, König in Ägypten (1773., 1775.) La finta giardiniera, K. 196 (1774.-5) Operom La finta giardiniera, Mozart se vraća operi buffi, prelazeći tadašnje okvire žanraoutranging all previous models of that genre. Libreto je još slab, ali likovi više nisu tako shematski i postaju stvarni pojedinci čijem karakteru glazba zasigurno doprinosi. Il re pastore, K. 208 (1775.) Zaide, K. 344 (1779.) Idomeneo, K. 366 (1781.) Otmica iz saraja, K. 384 (1782.) Nakon dugo vremena, Mozart se vraća skladanju njemačkih opera s operama "Otmica iz saraja" i "Čarobna frula". L'oca del Cairo, K. 422 (1783.) Lo sposo deluso, K. 430 Der Schauspieldirektor, K. 486 (1786.) Figarov pir (Le nozze di Figaro), K. 492 (1786.) Figarov pir, prvo od tri velika operna djela, sva tri opere buffe (iako Don Giovanni sadrži i tragične elemente), Mozart je skladao u suradnji s libretistom Lorenzom da Ponteom. "Figarov pir" preuzet je iz komedije "Figarova svadba" Pierrea Beaumarchaisa - djelo koje je u Francuskoj teško izvedeno i loše prihvaćeno zbog ukazivanja na mane vladajućih slojeva (svećenstva i aristokracije). I u Austriji se Mozartova opera susrela sa suprotstavljanjem carskog dvora, no treba istaknuti da je Da Ponte libreto očistio od najupadljivijih, aristokraciji najsablažnjivijih dijelova fabule. Opera je praizvedena u proljeću 1786 u Bečkom kazalištu Burgtheater uz ogroman uspjeh. Don Giovanni, K. 527 (1787.) Suradnja s Da Ponteom nastavlja se operom "Don Giovanni" i Cosi fan tutte - obje se bave, no na različite načine, ljubavlju između muškaraca i žena. Tako čine sve, K. 588 (1789.) Čarobna frula (Die Zauberflöte), K. 620 (1791.) "Čarobna frula" bila je kritizirana zbog apsurdnosti u libretu Emanuela Schikanedera. No svojom premijerom postigla je velik uspjeh. Glazba u operi sadrži elemente izrazite vedrine i duhovnosti, te jedinstvenog uklapanja svete i svjetovne ljubavi. Na ovo djelo utjecaj je imalo slobodno zidarstvo. Za sopran [uredi] Conservati fedele Aria with orchestra, K. 23 (1765.), libretist Metastasio Aria with piano, K. Zu 23 (1766.), libretist Metastasio A Berenice, K. 70=61c (1767. ili 1769.) Recitativ za sopran i orkestar, nepoznatog libretista Sol nascente, K. 70=61c (1767. ili 1769.) Arija za sopran i orkestar, nepoznatog libretista Non curo l'affetto, K6 74b (1771.) Arija za sopran i orkestar, nepoznatog libretista Misero me!, K. 77=73e (1770.) Recitativ za sopran i orkestar, libretist Metastasio Misero pargoletto, K. 77=73e (1770.) Arija za sopran i orkestar, libretist Metastasio O temerario Arbace!, K. 78=73b (1766.) Recitativ za sopran i orkestar, libretist Metastasio Per pieta, bell'idol mio, K. 78=73b (1766.) Arija za sopran i orkestar, libretist Metastasio Per quel paterno amplesso, K. 79-73d (1766.) Arija za sopran i orkestar, libretist Metastasio Se ardire, e speranza, K. 82=73o (1770.-04-25) Arija za sopran i orkestar, libretist Metastasio Se tutti i mali miei, K. 83=73p (1770.) Arija za sopran i orkestar, libretist Metastasio Fra cento affanni e cento, K. 88=73c (1770.) Arija za sopran i orkestar, libretist Metastasio Der Liebe himmlisches Gefühl, K. 119=382h (1782.) Arrangment of Arija za sopran i orkestar, nepoznatog libretista Ridente la calma, K. 152=210a (Između 1772. i 1775.) Kanconeta za sopran i piano accompaniment, libretist G. Migliavacca Klavirski aranžman arije Josefa Myslivečeka 'Ridente la calma' za operu Armida Voi avete un cor fedele, K. 217 (1775. Arija za sopran i orkestar, libretist Carlo Goldoni Ah, lo previdi!, K. 272 (1777.) Recitativ za sopran i orkestar, libretist Vittorio Amedio Cigna-Santi Ah, t'invola agl'occhi miei, K. 272 (1777.) Arija za sopran i orkestar, libretist Vittorio Amedio Cigna-Santi Deh, non varcar quell'onda, K. 272 (1777.) Kavatina za sopran i orkestar, libretist Vittorio Amedio Cigna-Santi Alciro, Io confesso, K. 294 (1778.) Recitativ za sopran i orkestar, libretist Metastasio Non so d'onde viene, K. 294 (1778.) Arija za sopran i orkestar, libretist Metastasio Basta, vincesti, K. 295a (1778.) Recitativo za sopran i orkestar, libretist Metastasio Ah, non lasciarmi, no, K. 295a (1778.) Arija za sopran i orkestar, libretist Metastasio Popoli di Tessaglia!, K. 316=300b (1779.) Recitativ za sopran i orkestar, libretist Ranieri de' Calzabigi. Io non chiedo, eterni Dei, K. 316=300b (1779.) Arija za sopran i orkestar, libretist Ranieri de' Calzabigi. Ma che vi fece, o stelle, K. 368 (1781.) Recitavo za sopran i orkestar, libretist Metastasio Sperai vicino il lido, K. 368 (1781.) Arija za sopran i orkestar, libretist Metastasio Misera, dove son!, K. 369 (1781.) Recitativ za sopran i orkestar, libretist Metastasio Ah! non son io che parlo, K. 369 (1781.) Arija za sopran i orkestar, libretist Metastasio A questo seno deh vieni, K. 374 (1781.-04) Recitativ za sopran i orkestar, libretist Giovanni de Gamerra ili che il cielo a me ti rende, K. 374 (1781.-04) Arija za sopran i orkestar, libretist Giovanni de Gamerra Nehmt meinen Dank, ihr holden Gönner, K. 383 (1782.-04) Arija za sopran i orkestar, nepoznatog libretista Mia speranza adorata, K. 416 (1783.) Recitavo za sopran i orkestar, libretist Gaetano Sertor Ah, non sai qual pena, K. 416 (1783.) Arija za sopran i orkestar, libretist Gaetano Sertor Vorrei spiegarvi, oh Dio!, K. 418 (1783.) Arija za sopran i orkestar, nepoznatog libretista No, che non sei capace, K. 419 (1783.) Arija za sopran i orkestar, nepoznatog libretista In te spero, oh sposo amato, K. 440=383h (1782.) Arija za sopran i orkestar, libretist Metastasio Ch'io mi scordi di te?, K. 505 (1786.) Recitativ za sopran i orkestar, nepoznatog libretista Non temer, amato bene, K. 505 (1786.) Arija za sopran i orkestar, nepoznatog libretista Bella mia fiamma, addio!, K. 528 (1787) Recitativ za sopran i orkestar, libretist D. Michele Sarcone Resta, oh cara!, K. 528 (1788.-04) Arija za sopran i orkestar, libretist Metastasio Ah se in ciel, benigne stelle, K. 538 (1788.-04) Arija za sopran i orkestar, libretist Metastasio Ohne Zwang aus eignem Triebe, K. 569 (?) Arija za sopran, (izgubljena) Alma grie e nobil core, K. 578 (1789.) Arija za sopran i orkestar, libretist |Giuseppe Palomba Schon lacht der holde Fruhling, K. 580 (1789.-17) Arija za sopran i orkestar, nepoznatog libretista Chi sa, chi sa, qual sia, K. 582 (1789.) Arija za sopran i orkestar, libretist Lorenzo Da Ponte Vado, ma dove? oh Dei!, K. 583 (1789.) Arija za sopran i orkestar, libretist Lorenzo Da Ponte Io ti lascio, oh cara, addio, NMA II/7/4 Anh III (?) Kavatina za sopran i orkestar, libretist Metastasio Cara, se le mie pene, NMA II/7/1 No. 7 (1769.) Aria sa sopranm, 2 roga, violinom, violom i basom, nepoznatog libretista "Arija za Gretl Marchard", K. deest Arija za sopran, (izgubljena) "Arija za daughter of Joseph Wolf", K. deest Arija za sopran, (izgubljena) Ombra felice!, K. 255 (1776.) Recitativ za kontraalt i orkestar, libretist Giovanni de Gamerra Io ti lascio, e questo addio, K. 255 (1776.) Arija za contralto i orkestar, libretist Giovanni de Gamerra Va, dal furor portata, K. 21=19c (1765.) Aria with Orchestra, libretist Metastasio ili che il dover, K. 36=33i (1766.) Recitativ za tenor i orkestar, nepoznatog libretista Tali e cotanti sono, K. 36=33i (1766.) Arija za tenor i orkestar, nepoznatog libretista Ah, piu tremar non voglio, K. 71 (1769. ili 1770.) Arija za tenor i orkestar, libretist Metastasio Si mostra la sorte, K. 209 (1775.) Arija za tenor i orkestar, nepoznatog libretista Con ossequio, con rispetto, K. 210 (1775.) Arija za tenor i orkestar, nepoznatog libretista Clarice cara mia sposa, K. 256 (1776.) Arija za tenor i orkestar, nepoznatog libretista Se al labbro mio non credi, KV 295 (1778.) Arija za tenor i orkestar, libretist Antonio_Salvi Per pieta, non ricercate, K. 420 (1783.) Arija za tenor i orkestar, nepoznatog libretista Misero! O sogno, K. 431=425b (1783.) Recitativ za tenor i orkestar, nepoznatog libretista Aura, che intorno spiri, K. 431=425b (1783.) Arija za tenor i orkestar, nepoznatog libretista Müßt ich auch durch tausend Drachen, K. 435=416b (1783.) Arija za tenor i orkestar, nepoznatog libretista Za bas [uredi] Un dente guasto e gelato, K6 209a (1775.) Arija za bas i orkestar, nepoznatog libretista Cosi dunque tradisci, K. 432=421a (1783.) Recitativ za bas i orkestar, libretist Metastasio Aspri rimorsi atroci, K. 432=421a (1783.) Arija za bas i orkestar, libretist Metastasio Warnung: "Maenner suchen stets zu naschen", K. 433=416c (1783.) Arija za bas i orkestar, nepoznatog libretista Alciro, Io confesso, K. 512 (1787.) Recitativo za bas i orkestar, libretist Metastasio Non so d'onde viene, K. 512 (1787.) Arija za bas i orkestar, libretist Metastasio Mentre ti lascio, oh figlia, K. 513 (1787.) Arija za bas i orkestar, libretist Duca Sant' Angioli-Morbilli Ich möchte wohl der Kaiser sein, K. 539 (1788.) Njemačka borbena pjesma za bas i orkestar, libretist Johann Wilhelm Ludwig Gleim Un bacio di mano, K. 541 (1788.) Arietta za bas i orkestar, libretist Lorenzo Da Ponte Io ti lascio, oh cara, addio, K6 621a (1791.) Arija za bas i orkestar, nepoznatog libretista Del gran regno delle amazzone, K. 434=480b (krajem 1785.) Arija za tenor, 2 bases, i orkestar, libretist Guiseppe Petrosellini Dite almeno, in che mancai, K. 479 (1785.) Arija za sopran, tenor, 2 bases, i orkestar, nepoznatog libretista Miina amabile, K. 480 (1785.) Arija za sopran, tenor, bas, i orkestar, nepoznatog libretista Per questa bella mano, K. 612 (1791.) Arija za bas, kontrabas, i orkestar, nepoznatog libretista Abendempfindung an Laura: Abend ist's, die Sonne ist verschwunden: K. 523 (1787.) Ach, was müssen wir erfahren! K. 43a (1767.) Ah, spiegarti, oh Dio: K. 417e (1783.) Als aus Ägypten Israel: K. 336c/2 (1787.) Als Luise die Briefe ihres ungetruen Liebhabers verbrannte: Erzeugt von heißer Phantasie: K. 520 (1787.) An Chloe: Wenn die Lieb’ aus deinen blauen, hellen, offnen Augen sieht: K. 524 (1787.) An die Freude: Freude, Königin der Weisen: K. 47e (1768) Auf die feierliche Johannisloge: O heiliges Bi der Freundschaft treuer Brüder: K. 125h (1772.) Caro mio Druck und Schluck: K. 571a (1789.) Dans un bois solitaire: K. 295b (1777. to 1778.) Das Kinderspiel: Wir Kinder, wir schmecken der Freuden recht viel! K. 598 (1791.) Das Lied der Trennung: Die Engel Gottes weinen: K. 519 (1787.) Das Traumbild: Wo bist du, Bild: K. 530 (1787.) Das Veilchen: Ein Veilchen auf der Wiese sti: K. 476 (1785.) Der Frühling: Erwacht zum neuen Leben: K. 597 (1791.) Der Zauberer: Ihr Mädchen, flieht Damöten: K. 472 (1785.) Des kleinen Friedrichs Geburtstag: Es war einmal, ihr Leute: K. 529 (1787) Die Alte: Ein bißchen aus der Nase: K. 517 (1787.) Die betrogene Welt: Der reiche Tor: K. 474 (1785.) Die kleine Spinnerin: Was spinnst du? K. 531 (1787.) Die Verschweigung: Sobald Damötas Chloen sieht: K. 518 (1787.) Die Zufriedenheit: Was frag' ich viel nach Geld und Gut: K. 367a (1777-8 to 1778.) Die Zufriedenheit: Wie sanft, wie ruhig: K. 473 (1785.) Due pupille amabili: K. 439 (1783.) Ecco quel fiero istante: K. 436 (1783.) Einsam bin ich, meine Liebe: K. 475a (Possibly 1785.) Bardengesang auf Gibraltar: O Calpe! Dir donnert's am Fusse: K. 386d (1782.) God is our refuge: K. 20 (1765.) Grazie agl'inganni tuoi: K. 532 (1787.) Ich würd' auf meinem Pfad: K. 340c (1781. do 1782.) Ihr unsre neuen Leiter: K. 484 (1785.) Komm, libe Zither, komm: K. 367b (1780 to 1781.) Leid beim Auszugin in das Feld: Dem hohen Kaiserworte treu K. 552: (1788.) Liebes Manndel, wo ist's Biel? K. 441 (1783.) Lied der Freiheit: Wer unter eines Mädchens Hi: K. 506 (krajem 1785.) Lied zur Gesellenreise: Die ihr einem neuen Grad: K. 468 (1785.) Luci care, luci belle: K. 439a (1783.) Mi lagnero tacendo: K. 437 (1783.) O Gotteslamm: K. 336c/1 (1787.) Oiseaux, si tous les ans: K. 284d (1777.) Piu non si trovano: K. 549 (1788.) Ridente la calma: K. 210a (Između 1772. i 1775.) Se lontan, ben mio, tu sei: K. 438 (1783.) Sehnsucht nach dem Frühling: Komm, lieber Mai, und mache: K. 596 (1791.) Sei du mein trost: K. 340b (1781. to 1782.) Verdankt sei es dem Glanz der Großen: K. 340a (1781. do 1782.) Wie unglücklich bin ich nit: K. 125g (1772.) Zerfließet heut', geliebte Brüder: K. 483 (1785.) Kanoni 14 intervala br. 1: Canoni in unisono: NMA III/10 No. 26 No. 1 (1786.) Kanoni 14 intervala br. 2: Canoni in seconda di sopra: NMA III/10 No. 26 No. 2 (1786.) Kanoni 14 intervala br. 3: Canoni in seconda di sotto: NMA III/10 No. 26 No. 3 (1786.) Kanoni 14 intervala br. 4: Canoni in terza di sopra: K. 508a No. 3 (1786.) Kanoni 14 intervala br. 5: Canoni in terza di sotto: NMA III/10 No. 26 No. 5 (1786.) Kanoni 14 intervala br. 6: Canoni in quarta di sopra: K. 508a No. 4 (1786.) Kanoni 14 intervala br. 7: Canoni in quarta di sotto: NMA III/10 No. 26 No. 7 (1786.) Kanoni 14 intervala br. 8: Canoni in quinta di sopra: K. 508a No. 5 (1786.) Kanoni 14 intervala br. 9: Canoni in quinta di sotto: NMA III/10 No. 26 No. 9 (1786.) Kanoni 14 intervala br. 10: Canoni in sesta di sopra: K. 508a No. 6 (1786.) Kanoni 14 intervala br. 11: Canoni in sesta di sotto: NMA III/10 No. 26 No. 11 (1786.) Kanoni 14 intervala br. 12: Canoni in settima di sopra: K. 508a No. 7 (1786.) Kanoni 14 intervala br. 13: Canoni in settima di sotto: K. 508a NMA III/10 No. 26 No. 13 (1786.) Kanoni 14 intervala br. 14: Canoni in settima di sotto: K. 508a No. 8 (1786.) 2 kanona: NMA III/10 Anh II No. 7a (1786.) 2 kanona: NMA III/10 Anh II No. 7b (1786.) 4 kanona-zagonetke br. 1 za 3 muška glasa jednoglasno: Ter ternis canite vocibus: Incipe Menalios: K. 73r (srpanj ili kolovoz 1770.) 4 kanona-zagonetke br. 2 za 9 ženskih glasova zajedno: Clama ne cesses. Tertia pars si placet: Cantate Domino: K. 73r (srpanj ili kolovoz 1770.) 4 kanona-zagonetke br. 3 za 2 različita glasa i jedan dodatni glas: Ter voce ciemus. Voce ter insonuit: Confitebor tibi Domine: K. 73r (srpanj ili kolovoz 1770.) 4 kanona-zagonetke br. 4 za 6 mješovitih glasova, dvoglasno: Thebana bella cantus / Troiana cantat: K. 73r (srpanj ili kolovoz 1770.) Kanon za dva glasa in 1: Selig, selig: K. 382b (1782.) Kanon za tri glasa jednoglasno: K. 508A (1786.) Kanon za tri glasa jednoglasno: NMA III/10 Anh II No. 6 (1786.) Kanon za tri glasa troglasno: NMA III/10 Anh II No. 1b (1781. ili 1782.) Kanon za četiri instrumenta zajedno K. 562c (?) Kanon za tri glasa jednoglasno: Canone a tre soprani: Auf das Wohl aller Freunde: K. 508 (1786.) Kanon za tri glasa jednoglasno: Ave Maria: K. 554 (1888) Kanon za tri glasa jednoglasno: Bei der Hitz im Sommer eß ich: K. 382e (1782.) Kanon za tri glasa jednoglasno: Essen, Trinken / Bei der Hitz im Sommer eß ich: K. 382e (1782.) Kanon za tri glasa jednoglasno: Heiterkeit und leichtes Blut: K. 507 (1786.) Kanon za tri glasa jednoglasno: Leck mir den Arsch fein recht schön sauber / Nichts labt mich mehr als Wein: K. 233/382d (1782.) Kanon za tri glasa jednoglasno: Nichts labt mich mehr als Wein: K. 382d (1782.) Kanon za tri glasa jednoglasno: O du eselhafter Peierl: K. 559a (some point Između 1785. i 1787.) Kanon za tri glasa jednoglasno: Sie ist dahin: K. 382a (1782.) Kanon za tri glasa jednoglasno: V'amo di core: K. 382g (1782.) Kanon za četiri glasa jednoglasno: K. 562a (?) Kanon za četiri glasa jednoglasno: NMA III/10 No. 28 (Summer 1786.) Kanon za četiri glasa troglasno: NMA III/10 Anh II No. 11 (1787. ili 1888) Kanon za četiri glasa četveroglasno: NMA III/10 Anh II No 2 (1781. ili 1782.) Kanon za četiri glasa četveroglasno: NMA III/10 Anh II No. 10 (1787. ili 1888) Kanon za četiri glasa četveroglasno: NMA III/10 Anh II No. 3 (1781. ili 1782.) Kanon za četiri glasa četveroglasno: NMA III/10 Anh II No. 4 (krajem 1785. ili 1786.) Kanon za četiri glasa četveroglasno: NMA III/10 Anh II No. 9 (1787. ili 1888) Kanon za četiri glazbala jednoglasno: K. 73i (1770.-04) Kanon za četiri glasa jednoglasno: Alleluia K. 553 (1888) Kanon za četiri glasa jednoglasno: Bona nox! bist a rechta Ox K. 561 (1888) Kanon za četiri glasa jednoglasno: Caro bell'idol mio K. 562 (1888) Kanon za četiri glasa jednoglasno: Difficile lectu mihi mars K. 559 (1888) Kanon za četiri glasa jednoglasno: Gehn wir im Prater, gehn wir in d'Hetz K. 558 (1888) Kanon za četiri glasa jednoglasno: Grechtelt's enk K. 556 (1888) Kanon za četiri glasa jednoglasno: Lacrimoso son'io K. 555 (1888) Kanon za četiri glasa jednoglasno: Nascoso e il mio sol K. 557 (1888) Kanon za četiri glasa jednoglasno: O du eselhafter Martin (Jakob) K. 560 (1888) Kanon za pet glasova petoglasno: NMA III/10 Anh II No. 1a (1781. ili 1782.) Kanon za šest glasova jednoglasno: Laßt froh uns sein K. 382c (1782.) Kanon za šest glasova jednoglasno: Wo der perlende Wein im Glase blinkt K. 382f (1782.) Kanon u tri dijela za tri ženska glasa jednoglasno: Canone a tre soprani: K. 508a No. 1 (1786.) Kanon u tri dijela za tri ženska glasa jednoglasno: Canone a tre soprani: K. 508a No. 2 (1786.) Kanonska etida za četiri glasa dvoglasno: K. 616b/31 (Summer 1887) Dvostruki kanon za 4 četiri glasa dvoglasno: K. 515b (1787.-04) Kyrie K. 73k (1770.) Kanon za šest glasova jednoglasno: Leck mich im Arsch / Laßt froh uns sein: K. 231/382c (1782.) Trostruki kanon za dvanaest glasova troglasno: Lieber Freistädtler, lieber Gaulimauli: K. 509a (1787.-04) Kanon bez teksta za četiri (ili pet) glasova jednoglasno: Sit trium series una: K. 73i (1770.-04)

Share