Print
PDF

O nama

Written by Administrator on .

Međunarodni centar za djecu i omladinu „Fortis“ je registrovan 5.9.2011.godine i upisan u knjigu Registra.

Centar ima račun u banci UniCredit Banke.

Međunarodni centar za djecu i omladinu „Fortis“ posjeduje: finansijskog administratora, tehničara za IT, edukatora za jezike, edukatora za instrumente gitaru i klavir, filmsku produkciju. Centar posjeduje prostorije. Do sada smo promovisali ljetne aktivnosti 2010. i 2011. u gradskom parku Jablanice, imali završni svečani koncert Male škole klavira u mjesecu junu/julu 2010. i 2011. godine.

 

IZ STATUTA

 

Puni naziv udruženja na bosanskom jeziku glasi:

Udruženje Međunarodni centar za djecu i omladinu „FORTIS“ ;

Naziv udruženja na engleskom jeziku glasi:

Association of International Centre for Children and Youth"FORTIS";

Naziv udruženja na njemačkom jeziku glasi:

Verband Internationales Zentrum für Kinder und Jugendliche "FORTIS";

 

Skraćeni naziv Udruženja je:  Centar “ FORTIS “

The Centre „FORTIS“

Das Zentrum „FORTIS“

 

Osnovni ciljevi Udruženja su:

- okupljanje osoba koje se bave kulturnim, društvenim i znanstvenim radom;

- promocija kulture, kulturnih, društvenih, znanstvenih i drugih potencijala i resursa, kao i duhovnih vrijednosti;

- poticanje i osnaživanje volonterskog i humanitarnog rada;

- učešće u izradi i implementaciji projekata, rad kroz stručne sastanke i radionice za omladinu;

- organizovati obrazovne razmjene – posjete za omladinu - članove udruženja;

- osigurati kontinuiran rad sa djecom i omladinom, na razvoju socijalnih vještina kroz mrežu omladinskih klubova;

- promocija i zaštita ljudskih prava, prava djece i uloge omladine u građanskom društvu;

 

Udruženje ima svoj pečat koji je okruglog oblika, kojeg čine dvije ruke i kuća a sve okružuje stilizirani par zagrljene djece, a na rubovima je naziv Udruženja Međunarodni centar za djecu i omladinu „FORTIS“ , ispisan latiničnim pismom.

 

Udruženje ima svoj zaštitni znak.

Zaštitni znak Udruženja je u obliku kruga, kojeg čine dvije ruke i kuća a sve okružuje stilizirani par zagrljene djece plave boje. Na kući je srce, crvene boje, koje oslikava karakter Udruženja. Jedna ruka iznad i jedna ruka ispod znače da su sva djeca ovoga svijeta dobro došla. Ispod kuće se nalazi ime Udruženja. Puni naziv Udruženja je napisan u  krugu.

 

Udruženje će se  finansirati od sredstava ostvarenih:

- članarinom;

- dobrovoljnim prilozima i poklonima Javnih insititucija, fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih i to u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste.

 

Djelovanje Udruženja je javno i otvoreno svim ljudima dobre volje bez obzira na nacionalno,  vjersko ili bilo koje drugo ideološko opredjeljenje.

 

Svojstvo člana Udruženja može steći svako fizičko lice, državljanin Bosne i Hercegovine, kao i strana lica koja borave u BiH, u skladu sa Zakonom, a također i pravna osoba putem svog predstavnika koji vlastoručno potpiše pristupnicu i prihvati Program i Statut Udruženja.

 

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

 

AKCIJE:

Međunarodni centar za djecu i omladinu „Fortis“ je bio jedan od donatora humanitarne akcije „Paketići za sve“ 2011. godine koju je organizovalo Udruženje altruista „DOBRO“ www.dobro.ba.

Share